Konkurranser

Asker trekkhundklubb kommuniserer fortrinnsvis på facebook. 

All oppdatert informasjon om konkurransene finner du der.

Se nedenunder informasjon ang. påmelding til konkurranser Nå venter vi bare på at vi skal få lov å delta på konkurranser igjen. 

Asker kommune er på høyeste smittenivå nå, så da er det ikke lov å delta på konkurranser eller å blande klubbmedlemmer fra flere kommuner på treningsaktiviteter (pr 18.04.21). 

Har du spørsmål ang regler for å delta på konkurranser så er det bare å ta kontakt. 


Vi oppfordrer alle til å forholde seg til en hver tid gjeldende Korona-restriksjoner i sin bosteds-kommune. 


Hvis du skal være med på konkurranse:

Påmelding til konkurranser gjøres til Susannah innen den frist hun har lagt ut på ATKs facebook side. 

Mail til Susannah: atkfelles@yahoo.com 

VIKTIG BESKJED: fra april 2021 betaler alle utøvere til arrangørklubb for seg selv før de melder seg på hos Susannah, og de må sende kvittering til kasserer i etter fullført løp for refusjon. De som ikke får gjort det innen fristen, melder seg på selv, og betaler selv (uten refusjon).

ATK dekker startkontingent etter følgende bestemmelser:  Det dekkes 2 starter pr dag på ordinære løp, eller 1 start på lavterskelløp. Dette gjelder de som har vært med på salgsdugnad, og som har gjennomført det aktuelle løpet. Det betyr at hvis du skal gå mer enn det, så må du betale det selv. Refusjon gjøres etter løpet er ferdig.

Hvis noen arrangører krever at vi betaler felles vil det informeres om det i innlegget til Susannah, da må i så fall kvittering for løp som klubben ikke dekker sendes til Susannah før hun sender påmeldingen.  

Hvis noen inngår en avtale med arrangørklubb om fritak for å betale av en eller annen grunn må denne dialogen være utelukkende mellom deltager og arrangørklubb.